Make your own free website on Tripod.com


HONG KONG
& CHINA

Mr Danny Ngai
Chinetech Scientific

Unit 2208, 22/F., Yen Sheng Centre
64, Hoi Yuen Road, Kwun Tong,
Kowloon,
Hong Kong
Tel: (852) 2784 0630
Fax: (852) 2777 6010